prumyslovka.cz Pr?myslovka Hodonín

prumyslovka.cz
Title: Pr?myslovka Hodonín
Keywords: pr?myslovka, pr?myslová ?kola, pr?mka, hodonín, s?pu , technické lyceum, stavebnictví, u?itá malba, grafika, student, u?itel, lektor, vyuka, studium
Description: Jsme ?kola, kterou mají studenti rádi. Vyu?ujeme technické a umělecké obory a p?ipravujeme pro studium na vysokych ?kolách.
prumyslovka.cz is ranked 2376008 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $5,903. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. prumyslovka.cz has 43% seo score.

prumyslovka.cz Information

Website / Domain: prumyslovka.cz
Website IP Address: 91.239.200.175
Domain DNS Server: ns2.thinline.cz,ns1.thinline.cz,ns3.cesky-hosting.eu

prumyslovka.cz Rank

Alexa Rank: 2376008
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

prumyslovka.cz Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $5,903
Daily Revenue: $16
Monthly Revenue $485
Yearly Revenue: $5,903
Daily Unique Visitors 1,488
Monthly Unique Visitors: 44,640
Yearly Unique Visitors: 543,120

prumyslovka.cz WebSite Httpheader

StatusCode 200
Cache-Control no-cache
Content-Type text/html; charset=windows-1250
Date Tue, 09 Aug 2016 20:15:53 GMT
Server Apache

prumyslovka.cz Keywords accounting

Keyword Count Percentage
pr?myslovka 4 1.24%
pr?myslová ?kola 0 0.00%
pr?mka 0 0.00%
hodonín 7 1.38%
s?pu 0 0.00%
technické lyceum 0 0.00%
stavebnictví 0 0.00%
u?itá malba 1 0.31%
grafika 0 0.00%
student 10 1.98%
u?itel 0 0.00%
lektor 0 0.00%
vyuka 0 0.00%
studium 1 0.19%

prumyslovka.cz Traffic Sources Chart

prumyslovka.cz Similar Website

Domain Site Title

prumyslovka.cz Alexa Rank History Chart

prumyslovka.cz aleax

prumyslovka.cz Html To Plain Text

Pr?myslovka Hodonín úvod Novinky ?kola Základní informace Organizace ?kolního roku ú?ední deska Fotogalerie ?kolní ?asopis ECHO Na?i studenti Rozhovory Projekty Kontakty Pro uchaze?e Pro? na na?i ?kolu? Co vás ?eká Studijní obory ?asté dotazy D?le?ité termíny Ohlasy P?ihlá?ky ke studiu Dokumenty ke sta?ení Pro studenty Objednávka stravy Dokumenty ke sta?ení Maturitní zkou?ky 2016 ?kolní knihovna Nabídky zaměstnání Inzerce Vychovné poradenství Kniha p?ání a stí?ností Pr?myslovka Hodonín ?kola, kterou mají studenti rádi. úvodní strana Neu?íme pro ?kolu, ale pro ?ivot Vítejte na webu St?ední ?koly pr?myslové a umělecké Hodonín. Vyu?ujeme technické a umělecké obory a p?ipravujeme pro studium na vysokych ?kolách. P?e?těte si, pro? studovat u nás, podívejte se na ohlasy student?, ?asté dotazy, d?le?ité termíny nebo nás rovnou kontaktujte. 30. ?erven, zobrazeno 519x P?íjemné léto! V?em student?m i zaměstnanc?m ?koly děkujeme za vydr? a p?ejeme p?íjemně strávené prázdniny a dovolenou. Tě?íme se na shledání opět v zá?í. Tip: chcete-li prodat nebo zakoupit pou?ité u?ebnice, nezapomeňte na na?i online anonci. 29. ?erven, zobrazeno 328x Druháci zamí?ili do trop?. Po?ídili fajnové fotky Studenti 2. V na závěr ?kolního roku nav?tívili tropy. Nemuseli jsme ani cestovat letadlem - sta?ilo zajít do skleníku v hodonínském lázeňském parku a iluze byla dokonalá. No nevypadáme tam jako někde na dovolené? Prostě prázdniny u? jsou skoro tady! více 21. ?erven, zobrazeno 422x Prváci strávili t?i dny mimo civilizaci. P?e?ili jsme! Prváci z technického lycea pod state?nym vedením Mgr. Ko?tá?ové a Mgr. ?ere?e si u?ili dobrodru?nou vypravu na Vranovskou p?ehradu. Omrkli jsme hrad, rozhlednu i p?ehradu, zpívali u táboráku, sportovali a radovali se ze super po?así... více 16. ?erven, zobrazeno 285x Druháci vyhráli soutě? ?arovné barvy země Studenti oboru U?itá malba nav?tívili 9. ?ervna 2016 Slovanské hradi?tě v Mikul?icích. P?evzali si ceny za svou ú?ast na VI. ro?níku malí?ské soutě?e ?arovné barvy země. Blahop?ejeme ke skvělym úspěch?m. více 8. ?erven, zobrazeno 420x Na?e tablo je st?íbrné! Studenti se nem??ou do?kat p?edání cen. Leto?ní vychytané tablo na?ich maturant? ze 4.B se bude koupat v RedBullech. Obsadilo toti? 2. místo v celostátní soutě?i o maturitní tablo roku. A cena? Soudek 50l piva Bernard a 4 kartony RedBull drink?. To bude jízda na maturitním ve?írku. Hlavně s tím opatrně... 7. ?erven, zobrazeno 464x Studentky vymalovaly podchod hodonínského nádra?í Sarah Jakubcová, Veronika Slabá a Kristyna Paulí?ková z 3. VM potě?ily Hodoňáky cestující vlakem. V rámci odborné praxe malovaly obraz galerie Venduly Chalánkové, a to rovnou na ze? podchodu ?elezni?ní stanice. Podívejte se na video s reportá?í. více Více p?íspěvk? této rubriky (273) Funkce této stránky vy?aduje zapnuty JavaScript. Povolte funkci JavaScriptu ve svém prohlí?e?i. Tweet Pr?myslovka Hodonín Aktuality Studenti se p?ed vydáním vysvěd?ení rozprchli do okolí a fotili vodní elektrárnu na Moravě.29. 6. 2016, 11:10 I na exkurzi v ?eské Skalici jsme fotili od rána do ve?era.22. 6. 2016, 13:06 Podívejte se na hromadu fotek z leto?ních maturit.1. 6. 2016, 13:54 Archiv aktualit RSS S kym byste nejraději strávili den? 25 / 7 % S kosmonautem 106 / 31 % S hackerem 18 / 5 % S komikem 15 / 4 % S d?evorubcem 49 / 15 % S motorká?em 35 / 10 % S kucha?em 11 / 3 % S prezidentem 20 / 6 % S knězem 22 / 7 % S detektivem 36 / 11 % Se strojvedoucím vlaku Celkem hlas?: 337 Nové fotografie Více fotografií (7345) CalmCube2 CMS · Webdesign Michal ?krabálek · Mapa stránek· Mobilní verze · ? 1999 - 2016 Pr?myslovka Hodonín

prumyslovka.cz Whois

Domain Name: PRUMYSLOVKA.CZ